۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

سکس با مامان لاله

سلام


يه چن روز از رفتن خالم ميگذشت و من دلتنگ يه سکس بودم مامانم هم اخلاقش فرق کرده بود ديگه مارو تحويل نميگرفت از بچگي منو ميبرد حموم و تو حموم کيرمو دستش ميگرفت و ميگفت ببينم کي به درد مامانت ميخوري و تا همين سه هفته پيش هم همينطوري بود تو حموم که رفت گفت تو هم بيا منم لخت شدم و با کير شق رفتم حموم ديدم مامانم نشسته رو چارپايه داره خودشو ميشوره گفت بيا بند کرستمو باز کن منم بازش کردم و کيرم خورد به پشتش که يه لحظه برگشت کيرمو ديد و خندش گرفت و بعد جدي شد که هوي من مامانتم ها يه وقت فکر گاييدن منو نکني اين گاييدنو يه طوري گفت که فهميدم اگه بکنمش هم چيزي نميگه ولي نکردمش اما وقتي اون بلند شد که دوش بگيره گفتم مامان موهاي کستو نزدي گفت نه وقت نکردم زود دستمو بردم به تيغه و بعد گفتم همونطوري وايستا تا بزنمش گفت کسمو نبري گفتم نه بابا منم شروع کردمو موهاي کسشو زدنو و يکم با کسش بازي کردن که نزاشت و رفت بيرون منم دنبالش ديدم که چيزي نسيبم نشد بلند شدم يه جق زدمو رفتم بيرون تا امروز که دوباره من حموم بودم و داشتم جق ميزدم که در ضد واومد تو کيرم شق بود و اونم ديدو اخم کرد و گفت چرا جق ميزدي گفتم از بي سکسي گفت که از بي سکسي رفت زير دوش و کونشو کرد طرف من براي اولين باراز پشت بغلش کردمو گفتم دوست دارم و کيرم رفت لاي پاهاش گفت برو عقب نامرد گفتم چرا مامان من خيلي دوست دارم ها گفت اره ميبينم خم شد که چيزي از کف حموم برداره زود کير شقمو کردم تو کونش يه جيغي جد و گفت بکش بيرون کيرمو کشيدم بيرون و نشستم ه گوشه اي و گفتم مارو باش که فک کردم ميتونيم با مامانمون راحت باشيم و ببوسيمش و بغلش کنيم گفت واقعا که رو داري کونشو دوباره طرف من گرفتو شروع کرد سينه هاشو شستن من از پشت کونشو بوسيدم گفتم ببخشيد ديگه نميکنمت گفت پاشو خودتو لوس نکن منم پا شدمو بغلش کردم و يکم منو به سينه هاش فشارداد و زود رفت برون و منم 10 دقيقه اي رفتم بيرون و حوله رو دور خودم پيچيدمو رفتم طرف حال تا بلکم بتونم يه جوري کيرمو بهش برسونم ديدم وسط حال لخت لخت ايستاده داره داره ميرقصه حوله رو انداختمو از پشت بغلش کردمو و با يه دست کس و با يه دست ديگه سينه هاشو گرفتم و گفتم چرا از من ناراحتي مگه خودت نگفتي ميتوني منو بکني گفت : بخاطر همينه افتابودي روي خاله سارا بلند هم نميشدي گفتي خيلي دوست دارم اونطوري ميکرديش نميگي من که مامانتم بيشتر از اون نياز دارم


گفتم اخ که قربون اين مامانم برم من که نميدونستم ميخواي وگر نه همون شب ميومدم پيشت تا صبح کستو ميخوردم و هزار بار ابتو ميووردم من يه موي کس تورو با هيچ کس عوض نميکنم و همونطوري بردمش سمت مبل و نشوندمش و گفتم بشين ميخوام کستو بخورم اونم نشست و من شروع کردم به خوردنش و تا ميتونستم زبونمو دادم تو اونم سينه هاشو گرفته بود و اه ميکرد و من هم بيشتر انگشتمو ميکردم تو و کسشو ميخوردم ديدم که وقتشه گفتم بلند شو و من نشستم زيرش و گفتم يه پاتو بزار رو مبل که پاشو گذاش رو مبل و کيرم و گذاشتم دم کسشو دادم تو و فتم تمبه بزن ماماني اونم تند تند تلمبه ميزد و منم سينه هاشو گرفته بودم و کيرم ميرفت تو کس نرم و مرطوبش ديدم کونش داره بهم چشمک ميزنه که گفتم حالا جار زانو بشين رو مبل که نشست و کونشو داد سمت من و منم دادم تو کونشو و داشتيم حال ميکرديم و اون ميگفت اهان خودشه بدي تو جرم بده منم گفتم چشم ماماني و ديدم ابم داره مياد گفتم برگرد دهنتو بيار جلو که زود کيرمو گفت دهنشو منم ريختم تو دهنشو اونم کيرمو گرفت تو دهنش و يه دو دقيقه خورد و بعد همونطوري دراز افتاد کف حل و منم کنارش و پستونشو گرفتم دهنم و خوابيديم و

۲۸ نظر:

 1. کیرم تو کس ننت لاشی خوار کس ده
  کیرم تو فرق کونت بره تا خایه نتونی بلند شی
  گوه میخوری همچین داستانی مینویسی کس کش مادر جنده
  همین شما مادر جنده هایین که این داستانا رو مینویسین باعث میشین غیرت مردان ایرانی به گا بره
  در کل کیرم دهنت

  پاسخحذف
 2. سکس ازادداخل ایران
  خیلی راحت بدون دردسر
  هرجای ایران ک باشیدباکمترین هزینه
  فقط کافیه باشماره09136475685تماس حاصل کنید
  امتحانش مجانیه

  پاسخحذف
 3. سکس ازادوبدون دردسرداخل ایران هرکجای ایران که باشید
  بانمایندگی های شرکت اینده سازان
  تنوع درانتخاب
  سالم
  باتمامی امکانات ازقبیل مکان لوازم جانبی
  وازهمه مهمترخانمهای مقیم دبی کویت قطروامارات
  دیگ بهترازاین کجاهست
  برای اطلاعات بیشترباشماره
  09136475685
  09136475685
  تماس حاصل کنیدوراجع به نهوه عضویت وچگونگی ارتباط بانمایندگی هاداخل شهرخودتون اشنابشید

  پاسخحذف
 4. سکس ازاددرسرتاسرکشورایران
  باهمراهی شرکت اینده سازان
  هرجای ایران که باشیدمیتونیدسکس ازادداشته باشسد
  برای اطلاعات بیشترباشماره09136475685
  تماس بگیرید

  پاسخحذف
 5. سکس ازاددرسرتاسرکشورایران
  باهمراهی شرکت اینده سازان
  هرجای ایران که باشیدمیتونیدسکس ازادداشته باشسد
  برای اطلاعات بیشترباشماره09136475685
  تماس بگیرید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام داودم ازقم تماس گرفتم دردسترس نبودی 09375187911

   حذف
 6. سکس
  سکس
  سکسس
  سکس ازادسرتاسرایران
  همه استانها
  شهرها
  به صورت رسمی
  تمیز.امکانات فوق العاده.افرادسالم
  هرجای ایران که باشیدباهمراهی شرکت اینده سازان میتونیدخیلی راحت سکس انجام بدید.برای اطلاعات بیشترباشماره09136475685تماس بگیرید
  این شماره تلفن به سیستم پاسخگویی سراسری وصل وقابلیت دریافت پیامک رانداره
  پس اگ دوست داشتیدفقط تماس بگیرید
  09136475685

  پاسخحذف
 7. سکس ازادوبدون دردسر
  باامنیت
  رسمی وبدون دوزوکلک
  سالم وبدون بیداری
  داخل تمامی استانها مراکزاستانهاوشهرها
  تماس ازطریق09136475685
  دقت داشته باشیداین سیستم قابلیت دریافت پیامک رانداره
  09136475685
  اینده سازان

  پاسخحذف
 8. سکس
  سکس
  سکس
  سکس ازاددرسرتاسرایران
  درتمام استانهامراکزاستان وشهرهای استانها
  خیلی ساده.بی دردسر.سالم.تنوع زیاد..وخیلی چیزای دیگ
  باهمراهی شرکت اینده سازان
  فراموشتون نشه داخل همه استانهای ایران
  برای اطلاعات بیشترمیتونیدباشماره09136475685تماس بگیرید
  دقت داشته باشیداین این شماره فقط برای دریافت تماس وقابلیت دریافت پیامک رانداره
  پس فقط میتونیدتماس بگیرید
  09136475685
  شرکت اینده سازان تنهاحامی سکس ازاددرایران

  پاسخحذف
 9. SEX ... SEX.........SEX
  کی سکس میخواد
  کی لزمیخواد
  کی خانومای هات وشهوتی میخواد
  کی میخوادسکس مدرناتجربه کنه
  شرکت اینده سازان مرکزسکس ازادایران
  نمایندگی ومکان سکس درسرتاسرایران
  همه استانها همه مراکزاستان واکثرشهرها
  سکس ازاد.بی دردسر.سالم.بدون بیماری.مدرن.شیک.مکانهای عالی
  برای اطلاعات بیشترمیتونیدباشماره تلفن09136475685تماس بگیرید
  دقت داشته باشیداین شماره فقط برای تماس وقابلیت دریافت پیامک رانداره
  یادتون باش
  گفتم ازهمه جای ایران میتونیدتماس بگیرید
  شرکت اینده سازان تنهای حامی سکس ازاد

  پاسخحذف
 10. سکس ازاددرسرتاسرکشور
  لزبین-سکس-سکس باچندتاخانم-سکس حمام-داخل چکوزی واستخر
  وکلی امکانات دیگ
  مهم نی کجای ایران باشی
  اینده سازان توکل استانهای ایران نمایندگی داره
  من که خیلی راضیم یه سره سکس میکنم اینقدخانم دارن که خستون میکنن
  تمیزمرتب وسالم
  ازهمه مهمترامنیت داره وقانون داره
  بچه من برای عضویتم بااین شماره تماس گرفتم
  09136475685
  09136475685
  شمامیتونیدبزنگید وحاشاببرید وتوی شهرخودتون سکس انجام بدید

  پاسخحذف
 11. من شیرازیم و خیلیم حشریم کیرمم بزرگه خوبه ی خانم خوب مطلقه بزنگه لطفا 09301958103

  پاسخحذف
 12. سلام دوستان من حامدم ازکرج عاشق مامانهای خشگلو مهربونم فرقی برام نمیکنه متاهل یا بیوه بزنگه همه جوره پایم 09393370523

  پاسخحذف
 13. ي خانوم براي سكس زنك بزنه ازتهران09373754782

  پاسخحذف
 14. کیر تو کس خارتون بی همه چیزا مادر قهبه ها ای شمارمه بده به ننت 09376889494

  پاسخحذف
 15. کیر تو کس خارتون بی همه چیزا مادر قهبه ها ای شمارمه بده به ننت 09376889494

  پاسخحذف
 16. سلام عرفانم عاشق کون تپل و گنده ام بترکونم09126390549

  پاسخحذف
 17. سلام عرفانم عاشق کون تپل وگنده بترکونم09126390549

  پاسخحذف
 18. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 19. سلام یونس هستم از ایتالیا یه خانوم خوب میخوام؟؟؟ شماره همراه
  0039 329 875 19 44

  پاسخحذف
 20. سلام امیرم از تهران پایتم مامانییبی
  نیازمند خاله ای جیگر جهت بوسو بقیه داستانا
  09358237195

  پاسخحذف
 21. یه خانوم برای دوستی هرطور بخواین پایم 09214198207

  پاسخحذف
 22. یه خانم برا دوستی از یزد میخام ۹۳۳۵۷۷۹۵۰۱

  پاسخحذف