۱۳۸۹ فروردین ۱۵, یکشنبه

اولین سکس

من با خاله کوچیکم خیلی رفیق هستم اون الان دانشجویه و خیلی باهاله اندام خوبی نداره ولی من که ازش نمیگزرم ما همیشه با هم دسنمالی داشتیم یعنی من همیشه دستمو از پشت بهش حلقه میکردم و پشتشو میمالوندم اونم رونمو یه چن بار هم تمام صورتشو ماچ کردم البته به جز لبش اونم پیش من راحت بود و خیلی وقتا پیرهنشو میداد بالا تا من سینه هاشو ببینم تا چن ماه پیش که کتاب خاطراتشو خوندم و دراون از سکسش با دوس پسرش و اینکه پرده نداره و چه لذتی برده نوشته بود تازه داشتم به جاهای حساسش میرسیدم که یهو اومد کتابو ازم گرفت و و گفت خوندی گفتم اره ولی به هیچ کس نمیگم تا این که گذشت و یه شب که خونمون بوددیدم خوابیده دستمو بردم زیر شلوارش و اروم دستمو کردم تو کسش دیدم لبشو گزید فهمیدم بیداره دستمو رو کسش کشیدم که یهو دستمو گرفت گف بی شعور چیکار داری میکنی گفتم هیچ چی و اومدم جلو و صورتشو بوسیدم که هلم داد عقب و گفت من دیگه از این غلت ها نمیکنم گفتم باشه نکن و دستمو بردم و کیرمو گرفتم دستمو یکی باهاش ور رفتم دیدم داره کسشو میمالونه گفتم خیلی نا مردی و روشو کرد اونورو خوابید
فردا صبح که شد گفت پاشو بریم یه دوری بزنیم و دفتیم و بعد برگشتن من رفتم اشپزخونه و اون رفت بالا شلوارشو عوض کنه و من زود رفتم بالا دیدم شلوارش پایینه و شورتش تنشه شورتش نخی بود و کسش معلوم بود ایستادو منو نگاه میکرد و هچ حرکتی نمیکرد منتظر بود و من رفتم طرفش و کیرمو از رو شلوار چسبوندم به کسشو دستمو بردم زیر کسش و لبامو گذاشتم روی لاش و اونم لباشو فشار میداد و واروم کسشو میمالوندم که یهو مامانم صدام زد دستمو کشیدم بیرون و گذاشتم تو دهنش و زور رفتم و شب که شد گفتم من تورو خیلی دوس دارم و میخوام گرماتی تنتو حس کنم و اونم روشو کرد به من و گفت ظهر میخواستم لخت بشمو تو منو بکنی تو مثل یه مردی و منم یکی خودمو بهش نزدیک کردم و کیرمو از تو شلوارم کشیدم بیرون و اونم تند گرفت دستش و گفت ماله خودمو میره تو کس خودم و از این حرفا و منم فقط نگاش میکردم و گفتم اگه بکنمت نمیتونیم حال کنیم و بهتره بزاریم تا یه موقعه دیگه که وضعیت بهتر بشه و اونم گفت باشه و منم دستمو گذاشتم تو دهنشو و اروم ساک باهاش تمرین میکردم و اونمدستشو میکرد تو کسش که حالا مروب شده بود و می اورد بیرون و مخیورد و خلاصه خوابش برده بود که دیدم ضایس و پتوشو زدم کنار و کسشو بوسیدمو و شرتشو کشیدم بالا تو اون لحظه میخواستم بکنمش اما چون دوسش داشتم میخواسنم بیدار باشه و لذتشو ببره
صبح سر صبهونه بهم گفت که تا صبح خواب سکس بامنو میدیده و منم گفتم نگو الان کیرم بلند میشه و اونم خندید و گذشت تا رسید به تابستون همین سال که من بودمو اون و دیگر هیچ رفته بود هحموم و من بیرون بودم اومدم خونه در زدم و دیدم کسی نیست از دیوار اومدم دیدم تو حمومه و حوله جلوی دره اون معمولا حموماشو طول میده و معلومه کسشو میمالونه شلوارمو در اووردم ودر رو باز کردم و دیدم بله کون تپلشو گذاشته رو چارپایه داره خودشو ارضا میکنه تا منو دید ترسید ولی یه لحظه دید منم بلند شد و اومد جلو دید کیرم راسته راسته گفت بابا ترسیدم گفتم ادامه بده و بغلش کردم و بردمش به سمت دیوار و کیرمو گذاشتم زیر کسش و دو تا پستونای کوچیکشو گرفتم و ازش لب گرفتم و لیسیسدمش و رسیدمش به سینه هاش سینه هاش تو دهنم جا میشد و قشنگ مثل بچه میمکیدمشون و اون سر گیرمو گرفته بود و اه میکرد و اروم برام جق میزد م من رسیدم به کسش و گفتم پاهاتو باز کن و کس صورتیش اومد بیرون و من تا میتونستم خوردمو انگشتمو کردم توش و تا به خودش لرزید و اب کسش اومد تو دهنم بلند شدمو باهاش لب رفتم و دیدم چشاش بسته میشه خوابوندمش کف حموم و گفتم پاهاتو بگیر بالا که یه لحظه کیرمو گرفت و گفت واقعا دوسم داری گفتم اره و خم شدم طرف صورتش و کیرمو کشیدم رو کسش که یه اه ظریفی کشید و من کیرمو دادم تو که پشتمو گرفت و کیرم تا دسته رفت تو کسش افتاده بودم روشو تلمبه میزدم و اون با ناز نگام میکرد و من میکردمش که دیدم بسشه و دوباره اب کسش روون شد و سر کیسرم ابکسی کیرمو کشیدم بیرون بردم سمت دهنش فک کردم نمیخواد بخوره ام ا دسته کرد تو دهنش و قشنگ خورد و تخمامو لیس زد و گفتم برگرده و زانوهاشو بزاره پایین و حالت سگی بگیره و گفت که اروم تر بکنم و منم گفتم باشه و دیدم کونش جلومه شروع کردم لیس زدن و انگشتمو کردم توش و گفت چی شد کردی گفتم نه انگشتمه و بعد کشیدم بیرون و گفتم ببین کونت چه مزیه ای و انگشتمو گذاشتم تو دهنشو و اونم لیسید و گفت بازم و من یه سیلی دم کونش زدم و کونشو بوسیدم و گفتم قبل کون کردن بزار 69 بشیم و کسشو گذاشتم تو دهنو کیرمو گرفته بود و قشنگ لیس میزد و ب دهنش از تخمام سرلزیر میشد و منم کسشو میلیسیدمو و دیدم داره دیر میشه زود بلند شدم و کیرمو گذاشتم دم کونش و هل دادم تو که گفت ای گفتم چی شد در بیارم
گفت نه ها در نیاری بده تو جر بخورم و من هل دادم تو و گفت تن تر و منم تن ترش کردمو زود زود میزدم که دیدم ابم داره میاد و کیرمو بیرون کشیدم و بردو جلوی دهنش و اون با دستای خیسش برای یه جق رفه ای ضد که ابم ریخت تو دهنش و کیرمو کردم تو دهنش و همه ابمو خورد و بعد دستمو بردم سمت سینه هاش و گفتم تا سال دیگه اندازه هندونشون کن من زن ستون کیچیک نمیخوام اونم گفت اقای من تو هم کمرتو صفت تر کن که خانومت بیشتر حال کنه و و زود بلندش کردمو زیر دوش هم دیگه رو بوسیدیم و من دیگه که حال سکس نداشم رفتمو واونم اومد بیرون و باز اومد نشست کنارمو کیرمو گرفت تو دستش تا یکی باهاش بازی کنه و گفتم که فیلم سوپر میبینی گفت خوراکمه گفتم چی گفت همین لزبین و از پشت کردن گفتم اگه لز میبینی تا حالا با کسی داشتی گفت اره گفتم کی گفت دوستای دانشگاهم چهار نفری شبا وقت خواب لخت میخوابیم و پستونای همدیگرو میخوریم و اونا کونه منو میخورن و منم بهشون شیر میدم گفتم پس حال میکنی ها گفت با تو بیشتر خوش گذشت گفتم پس پاشو یه قمبل کن کونتو دوباره بکنم گفت باشه و کیرمو دوباره گذاشتم تو کونشو و تلمبه زدم و این دفعه شدید تر بود و کمک داش ابم میومد که دیدم در میزنن زود کیرمو کشیدم بیرون و رفتم سمت در دیدم خاله بزرگمه و گفتم دیر اومدی و بوسیدمش اون منو بوسید و به سمت سینه های بزرگش هل دادو گفت افروز خونس گفتم اره و رفتیم خونه و دیدم رفته دستشویی تا کار نیمه تمومشو تموم کنه و منم پشت سرش زود رفتمو یه جق زدم تا شب بعد اون سعی میکردیم وقتی کینیست تا میتونیم سکس بکنیم البته من از 4 تا خالم سه تاشونو کردم که هیچ کدومشون به هم نمیگن شایدم گفتم ولی من نمیدونم ولی تا الان که خیلی حال میده و خواهد داد و تا بعد

۲ نظر:

  1. سلام دوستان من حامدم ازکرج عاشق مامانهای خشگلو مهربونم فرقی برام نمیکنه متاهل یا بیوه بزنگه همه جوره پایم 09393370523

    پاسخحذف
  2. یه خانم برا دوستی از یزد میخام لطفاا۹۳۳۵۷۷۹۵۰۱

    پاسخحذف