ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۱۵, یکشنبه

اولین سکس

من با خاله کوچیکم خیلی رفیق هستم اون الان دانشجویه و خیلی باهاله اندام خوبی نداره ولی من که ازش نمیگزرم ما همیشه با هم دسنمالی داشتیم یعنی من همیشه دستمو از پشت بهش حلقه میکردم و پشتشو میمالوندم اونم رونمو یه چن بار هم تمام صورتشو ماچ کردم البته به جز لبش اونم پیش من راحت بود و خیلی وقتا پیرهنشو میداد بالا تا من سینه هاشو ببینم تا چن ماه پیش که کتاب خاطراتشو خوندم و دراون از سکسش با دوس پسرش و اینکه پرده نداره و چه لذتی برده نوشته بود تازه داشتم به جاهای حساسش میرسیدم که یهو اومد کتابو ازم گرفت و و گفت خوندی گفتم اره ولی به هیچ کس نمیگم تا این که گذشت و یه شب که خونمون بوددیدم خوابیده دستمو بردم زیر شلوارش و اروم دستمو کردم تو کسش دیدم لبشو گزید فهمیدم بیداره دستمو رو کسش کشیدم که یهو دستمو گرفت گف بی شعور چیکار داری میکنی گفتم هیچ چی و اومدم جلو و صورتشو بوسیدم که هلم داد عقب و گفت من دیگه از این غلت ها نمیکنم گفتم باشه نکن و دستمو بردم و کیرمو گرفتم دستمو یکی باهاش ور رفتم دیدم داره کسشو میمالونه گفتم خیلی نا مردی و روشو کرد اونورو خوابید
فردا صبح که شد گفت پاشو بریم یه دوری بزنیم و دفتیم و بعد برگشتن من رفتم اشپزخونه و اون رفت بالا شلوارشو عوض کنه و من زود رفتم بالا دیدم شلوارش پایینه و شورتش تنشه شورتش نخی بود و کسش معلوم بود ایستادو منو نگاه میکرد و هچ حرکتی نمیکرد منتظر بود و من رفتم طرفش و کیرمو از رو شلوار چسبوندم به کسشو دستمو بردم زیر کسش و لبامو گذاشتم روی لاش و اونم لباشو فشار میداد و واروم کسشو میمالوندم که یهو مامانم صدام زد دستمو کشیدم بیرون و گذاشتم تو دهنش و زور رفتم و شب که شد گفتم من تورو خیلی دوس دارم و میخوام گرماتی تنتو حس کنم و اونم روشو کرد به من و گفت ظهر میخواستم لخت بشمو تو منو بکنی تو مثل یه مردی و منم یکی خودمو بهش نزدیک کردم و کیرمو از تو شلوارم کشیدم بیرون و اونم تند گرفت دستش و گفت ماله خودمو میره تو کس خودم و از این حرفا و منم فقط نگاش میکردم و گفتم اگه بکنمت نمیتونیم حال کنیم و بهتره بزاریم تا یه موقعه دیگه که وضعیت بهتر بشه و اونم گفت باشه و منم دستمو گذاشتم تو دهنشو و اروم ساک باهاش تمرین میکردم و اونمدستشو میکرد تو کسش که حالا مروب شده بود و می اورد بیرون و مخیورد و خلاصه خوابش برده بود که دیدم ضایس و پتوشو زدم کنار و کسشو بوسیدمو و شرتشو کشیدم بالا تو اون لحظه میخواستم بکنمش اما چون دوسش داشتم میخواسنم بیدار باشه و لذتشو ببره
صبح سر صبهونه بهم گفت که تا صبح خواب سکس بامنو میدیده و منم گفتم نگو الان کیرم بلند میشه و اونم خندید و گذشت تا رسید به تابستون همین سال که من بودمو اون و دیگر هیچ رفته بود هحموم و من بیرون بودم اومدم خونه در زدم و دیدم کسی نیست از دیوار اومدم دیدم تو حمومه و حوله جلوی دره اون معمولا حموماشو طول میده و معلومه کسشو میمالونه شلوارمو در اووردم ودر رو باز کردم و دیدم بله کون تپلشو گذاشته رو چارپایه داره خودشو ارضا میکنه تا منو دید ترسید ولی یه لحظه دید منم بلند شد و اومد جلو دید کیرم راسته راسته گفت بابا ترسیدم گفتم ادامه بده و بغلش کردم و بردمش به سمت دیوار و کیرمو گذاشتم زیر کسش و دو تا پستونای کوچیکشو گرفتم و ازش لب گرفتم و لیسیسدمش و رسیدمش به سینه هاش سینه هاش تو دهنم جا میشد و قشنگ مثل بچه میمکیدمشون و اون سر گیرمو گرفته بود و اه میکرد و اروم برام جق میزد م من رسیدم به کسش و گفتم پاهاتو باز کن و کس صورتیش اومد بیرون و من تا میتونستم خوردمو انگشتمو کردم توش و تا به خودش لرزید و اب کسش اومد تو دهنم بلند شدمو باهاش لب رفتم و دیدم چشاش بسته میشه خوابوندمش کف حموم و گفتم پاهاتو بگیر بالا که یه لحظه کیرمو گرفت و گفت واقعا دوسم داری گفتم اره و خم شدم طرف صورتش و کیرمو کشیدم رو کسش که یه اه ظریفی کشید و من کیرمو دادم تو که پشتمو گرفت و کیرم تا دسته رفت تو کسش افتاده بودم روشو تلمبه میزدم و اون با ناز نگام میکرد و من میکردمش که دیدم بسشه و دوباره اب کسش روون شد و سر کیسرم ابکسی کیرمو کشیدم بیرون بردم سمت دهنش فک کردم نمیخواد بخوره ام ا دسته کرد تو دهنش و قشنگ خورد و تخمامو لیس زد و گفتم برگرده و زانوهاشو بزاره پایین و حالت سگی بگیره و گفت که اروم تر بکنم و منم گفتم باشه و دیدم کونش جلومه شروع کردم لیس زدن و انگشتمو کردم توش و گفت چی شد کردی گفتم نه انگشتمه و بعد کشیدم بیرون و گفتم ببین کونت چه مزیه ای و انگشتمو گذاشتم تو دهنشو و اونم لیسید و گفت بازم و من یه سیلی دم کونش زدم و کونشو بوسیدم و گفتم قبل کون کردن بزار 69 بشیم و کسشو گذاشتم تو دهنو کیرمو گرفته بود و قشنگ لیس میزد و ب دهنش از تخمام سرلزیر میشد و منم کسشو میلیسیدمو و دیدم داره دیر میشه زود بلند شدم و کیرمو گذاشتم دم کونش و هل دادم تو که گفت ای گفتم چی شد در بیارم
گفت نه ها در نیاری بده تو جر بخورم و من هل دادم تو و گفت تن تر و منم تن ترش کردمو زود زود میزدم که دیدم ابم داره میاد و کیرمو بیرون کشیدم و بردو جلوی دهنش و اون با دستای خیسش برای یه جق رفه ای ضد که ابم ریخت تو دهنش و کیرمو کردم تو دهنش و همه ابمو خورد و بعد دستمو بردم سمت سینه هاش و گفتم تا سال دیگه اندازه هندونشون کن من زن ستون کیچیک نمیخوام اونم گفت اقای من تو هم کمرتو صفت تر کن که خانومت بیشتر حال کنه و و زود بلندش کردمو زیر دوش هم دیگه رو بوسیدیم و من دیگه که حال سکس نداشم رفتمو واونم اومد بیرون و باز اومد نشست کنارمو کیرمو گرفت تو دستش تا یکی باهاش بازی کنه و گفتم که فیلم سوپر میبینی گفت خوراکمه گفتم چی گفت همین لزبین و از پشت کردن گفتم اگه لز میبینی تا حالا با کسی داشتی گفت اره گفتم کی گفت دوستای دانشگاهم چهار نفری شبا وقت خواب لخت میخوابیم و پستونای همدیگرو میخوریم و اونا کونه منو میخورن و منم بهشون شیر میدم گفتم پس حال میکنی ها گفت با تو بیشتر خوش گذشت گفتم پس پاشو یه قمبل کن کونتو دوباره بکنم گفت باشه و کیرمو دوباره گذاشتم تو کونشو و تلمبه زدم و این دفعه شدید تر بود و کمک داش ابم میومد که دیدم در میزنن زود کیرمو کشیدم بیرون و رفتم سمت در دیدم خاله بزرگمه و گفتم دیر اومدی و بوسیدمش اون منو بوسید و به سمت سینه های بزرگش هل دادو گفت افروز خونس گفتم اره و رفتیم خونه و دیدم رفته دستشویی تا کار نیمه تمومشو تموم کنه و منم پشت سرش زود رفتمو یه جق زدم تا شب بعد اون سعی میکردیم وقتی کینیست تا میتونیم سکس بکنیم البته من از 4 تا خالم سه تاشونو کردم که هیچ کدومشون به هم نمیگن شایدم گفتم ولی من نمیدونم ولی تا الان که خیلی حال میده و خواهد داد و تا بعد

۱ نظر:

  1. سلام دوستان من حامدم ازکرج عاشق مامانهای خشگلو مهربونم فرقی برام نمیکنه متاهل یا بیوه بزنگه همه جوره پایم 09393370523

    پاسخحذف